Lịch công tác tuần từ ngày 08/08/2020 đến ngày 14/08/2020

Lịch công tác tuần ( từ ngày 01/08/2020 đến 07/08/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 25/07/2020-31/07/2020

Lịch công tác tuần từ ngày 18/07/2020 đến 24/07/2020

Lịch công tác tuần từ ngày04/07/2020 đến ngày 19/07/2020

Lịch công tác tuần từ ngày 04/7/2020 đến 10/7/2020

Lịch công tác tuần từ ngày 27/06/2020 đến ngày 03/07/2020

Lịch công tác tuần từ ngày 20/06/2020 đến ngày 26/06/2020

Lịch công tác tuần từ ngày 13/06/2020 đến ngày 19/06/2020

Lịch công tác tuần từ ngày 06/06/2020 đến ngày 12/06/2020