Lịch công tác tuần ( từ ngày 01/08/2020 đến 07/08/2020)

31/07/2020 04:10 PM


         BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 01/8/2020 -7/8/2020)

THỨ, NGÀY

  NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 7

01/8/2020

- 7h30’-11h30’: Tiếp nhận & Trả kết quả TTHC

 

Thứ hai

03/8/2020

-7h30’: Họp Giao Ban

-Thẩm định chi phí KCB Quý II/2020 BVĐK Medic tại P.GĐBHYT

-Thẩm định chi phí KCB Quý II/2020 tại BVĐK QT Becamex (xe đ/c Hùng)

-Thẩm định chi phí KCB Quý II/2020 tại BVĐK Vạn Phúc I (tự túc)

 

Thứ ba

04/8/2020

-Nhận và giải quyết hồ sơ giả, trùng tham gia BHXH- Phòng tiếp công dân

-8h30’: Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 8/2020 – HT tầng III-BHXH tỉnh (Các phòng NV chuẩn bị tài liệu có liên quan)

- Thanh tra các Cơ sở KCB trên địa bàn tỉnh từ ngày 4/8-6/8/2020 (xe Sở Y tế)

- Thẩm định chi phí KCB Quý II/2020 PKĐK Hưởng Phúc tại P.GĐBHYT

- Thẩm định chi phí KCB Quý II/2020 PKĐK Phúc An Khang + Vũ Cao (xe đ/c Điền)

-7h30’:Tiếp xúc cử tri tại P.Khánh Bình (xe đ/c Sơn)

Thứ tư

5/8/2020

-Thẩm định chi phí KCB Quý II/2020 PKĐK Phúc An Khang tại P.GĐBHYT

-Thẩm định chi phí KCB Quý II/2020 tại BVĐK Châu Thành Nam TU (xe đ/c Thanh)

-Thẩm định chi phí KCB Quý II/2020 tại BVĐK Mỹ Phước (xe đ/c Hùng)

-7h30’:Tiếp xúc cử tri tại P.Tân Phước Khánh (xe đ/c Sơn)

-13h30’:Tiếp xúc cử tri tại P.Tân Vĩnh Hiệp(xe đ/c Sơn)

 

 Thứ năm

6/8/2020

- Lãnh đạo trực tiếp dân định kỳ - Phòng tiếp công dân

- Nhận và giải quyết hồ sơ giả, trùng tham gia BHXH- Phòng tiếp công dân

-Thẩm định chi phí KCB Quý II/2020 PKĐK Thánh Tâm tại P.GĐBHYT

-Thẩm định chi phí KCB Quý II/2020 tại BVĐK Vạn Phúc II(xe đ/c Điền)

-Thẩm định chi phí KCB Quý II/2020 tại BVĐK Tư Nhân BD (tự túc)

-7h30’:Kiểm tra Cty TNHH VRG- Phú Giáo (xe đ/c Thành)

 

Thứ sáu

7/8/2020

-Thẩm định chi phí KCB Quý II/2020 BV Medic Miền Đông tại P.GĐBHYT

-Thẩm định chi phí KCB Quý II/2020 tại PKĐK Châu Thành  (tự túc)

-Thẩm định chi phí KCB Quý II/2020 tại PKĐK An Phước SG (xe đ/c Thanh)

 

- Trực xe trong tuần từ ngày 03/8-7/8/2020 (xe đ/c Sơn). Trực xe cơ quan: 01/8- 02/8/2020 (xe đ/c Thanh)

 

 GIÁM ĐỐC  

 

  Lê Minh Lý