Đảng bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bình Dương tổ chức thành công Đại hội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025.

13/06/2020 11:28 AM


Trong không khí tưng bừng, phấn khởi chào mừng Đại hội Đảng các cấp, trong 02 ngày 09 và 10/06/2020 Đảng bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bình Dương tổ chức thành công Đại hội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội hân hạnh được đón tiếp đồng chí Huỳnh Tân Định - Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Đại diện các Ban Đảng ủy khối; và toàn bộ đảng viên trong Đảng bộ BHXH tỉnh với 102 đảng viên về tham dự Đại hội. Theo các văn bản hướng dẫn và sự đạo của Đảng ủy khối Đại hội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ BHXH tỉnh đã diễn ra đúng theo trình tự, thủ tục theo quy định vể tổ chức Đại hội cấp cơ sở, cũng như chấp hành đúng nguyên tắc, thể lệ bầu cử Ban chấp hành đảng bộ và bầu đại biểu đi dự Đại hội đảng cấp trên.  

Theo báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết của nhiệm kỳ trước  trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ qua, Đảng bộ BHXH tỉnh đã lãnh đạo triển khai học tập, quán triệt, nghiên cứu các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước kịp thời, đầy đủ, nghiêm túc; triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương IV (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; các Chỉ thị và Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Từ đó đã tạo nên sự chuyển biến rõ nét trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ đảng viên và công chức, viên chức, phòng chống có hiệu quả các hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị hoặc vi phạm tư cách đạo đức của người đảng viên. Công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên được quan tâm từ khâu phát hiện lựa chọn những quần chúng ưu tú và trong nhiệm kỳ qua đã kết nạp được 26 đảng viên mới, đạt 108% so với chỉ tiêu đăng ký với Đảng ùy cấp trên…

Trong nhiệm kỳ VII (2015-2020), Ban Chấp Đảng bộ BHXH tỉnh luôn xác định công tác xây dựng đảng là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó công tác giáo dục chính trị tư tưởng là nhiệm vụ xuyên suốt. Đồng thời đầu nhiệm kỳ đã kịp thời xây dựng chương trình kiểm tra giám sát cho cả nhiệm kỳ 2015-2020, để triển khai thực hiện hàng năm Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cụ thể hóa bằng Chương trình kiểm tra giám sát của Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra đối với Tập thể Chi bộ trực thuộc và các đảng viên là cấp ủy. Đồng thời giao cho các Chi bộ ban hành Chương trình kiểm tra giám sát theo nhiệm kỳ và hàng năm của Chi bộ mình. Ngoài ra các mặt công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống tham nhũng, lãng phí; Công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở; Lãnh đạo các đoàn thể chính trị-xã hội; lãnh đạo công tác chuyên môn nghiệp vụ của ngành giao cũng được Đảng bộ BHXH tỉnh quan tâm chỉ đạo một cách chặt chẽ và đạt kết quả tốt.

Qua 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ BHXH tỉnh Bình Dương gặp không ít những thuận lợi, khó khăn, tuy nhiên bằng nhiều nỗ lực Đảng bộ BHXH tỉnh đã hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng. Thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết mà Ban chấp hành Đảng bộ đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao; nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu tăng cao và tăng liên tục qua các năm, trong đó năm số người tham gia BHXH, BHYT năm 2019 so với năm 2015 luôn tăng cao, cụ thể: đối tượng tham gia BHXH năm 2019 tăng 26% so với 2015; đối tượng tham gia BHYT năm 2019 tăng 35% so với 2015; tỷ lệ bao phủ BHXH so với lượng lao động đang làm việc tăng từ 66,9% lên 92,1%; tỷ lệ bao phủ BHYT so với dân số tăng từ 78% lên 90,96%; về tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN năm 2019 so với 2015 tăng 73,4%; công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT luôn kịp thời, đầy đủ cho người lao động đạt 100% so với tổng số người tham gia BHXH, BHYT; việc giải quyết các chế độ luôn đảm bảo chi đúng, đủ và kịp thời cho các đối tượng thụ hưởng. Đồng thời đẩy mạnh chi trả không dùng tiền mặt và đảm bảo an toàn trong công tác chi trả không để sảy ra thất thoát tiền mặt.

Sau khi nghe Đại hội báo cáo, đồng chí Huỳnh Tân Định-Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã phát biểu chỉ đạo cũng như biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ BHXH tỉnh trong nhiệm kỳ 2015-2020 với sự đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể đạt kết quả các mục tiêu mà Nghị quyết đại hội lần thứ VII đề ra.  Mong rằng ban chấp hành Đảng Bộ nhiệm kỳ mới 2020-2025 tiếp tục phát huy hơn nữa sức mạnh tập thể để đoàn kết, nổ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đ/c Huỳnh Tân Định - Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh  Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Tiếp theo là nội dung bỏ phiếu bầu Ban chấp hành đảng bộ căn cứ phương án nhân sự và danh sách nhân sự bầu bầu vào Ban chấp hành đã được đại hội thông qua tại phiên họp trù bị, 95 đảng viên chính thức tiến hành bỏ phiếu bầu theo quy định. Kết quả, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ BHXH tỉnh gồm 11 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất của Ban chấp hành đảng bộ BHXH tỉnh đã bầu 03 đồng chí trúng cử Ban Thường vụ Đảng ủy BHXH tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và các chức danh Bí thư, phó Bí thư Đảng ủy như sau: Đồng chí Lê Minh Lý trúng cử Bí thư Đảng ủy BHXH tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; Đồng chí Nguyễn Phi Hiền trúng cử Phó Bí thư Đảng ủy; Đồng chí Trương Thị Tuyết trúng cử Ủy viên Ban thường vụ. Đồng thời Đại hội đã tiến hành bầu Ủy ban kiểm tra Đảng ủy gồm 03 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cấp trên khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ (2020-2025) gồm 3 đồng chí chính thức và 01 đồng chí dự khuyết.

Đại hội hành bỏ phiếu bầu cử ban chấp hành Đảng bộ BHXH tỉnh khóa XIII (2020-2025)

Cuối cùng Đại hội đã thảo luận và thống nhất nội dung dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BHXH tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và biểu quyết phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới đảm bảo hoàn thành tối nhiệm vụ chính trị được giao. Về công tác phát triển đảng viên, mỗi năm phát triển từ 04 đảng viên trở lên, trong nhiệm kỳ phát triển 20 đảng viên trở lên đảm bảo chất lượng theo đúng chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương.

Ban Chấp hành Đảng ủy BHXH tỉnh nhiệm kỳ VIII (2020-2025) ra mắt Đại hội và quyết tâm hoàn thành xuất sắc Nghị quyết đã đề ra .

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và đổi mới, đại hội đã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên phát huy những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động sáng tạo cùng nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ BHXH tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Kỳ Anh