Tên bài: Bắc Tân Uyên tuyên truyền, đối thoại về chính sách BHXH, BHYT

17/06/2020 03:14 PM


Từ ngày 12/6 – 13/6/2020, Liên đoàn Lao động huyện Bắc Tân Uyên phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện tổ chức 02 cuộc tuyên truyền, đối thoại về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại Công ty Ngũ Kim Trác Lập (xã Đất Cuốc) và Công ty EISHIN Việt Nam (xã Tân Bình).

          Quang cảnh buổi đối thoại, tuyên truyền tại Công ty TNHH EISHIN Việt Nam

Tại buổi tuyên truyền, đối thoại có hơn 200 người là Đại diện chủ sử dụng lao động, công nhân viên, người lao động tại 02 công ty tham dự, được Lãnh đạo cơ quan BHXH huyện khái quát những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), những nội dung cơ bản của chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Trong 02 buổi tuyên truyền, đã có rất nhiều ý kiến của đại diện công ty, người lao động xoay quanh các quy định về chính sách BHXH, BHYT, BHTN, về quyền, nghĩa vụ, điều kiện, mức đóng, mức hưởng của người tham gia,… được Lãnh đạo, nhân viên cơ quan BHXH đối thoại, tư vấn, giải đáp tập trung nhấn mạnh đến quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN; các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN); nghĩ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, TNLĐ-BNN; quyền và trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động về việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN;... là cơ quan thực hiện chính sách BHXH, BHYT ở địa phương, những vấn đề được nêu ra tại buổi tuyên truyền, đối thoại đã được Lãnh đạo BHXH huyện giải đáp đầy đủ, cụ thể, rõ ràng, đúng quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Bộ, Ngành,...

            Quang cảnh người lao động tham gia buổi tuyên truyền, đối thoại

Đây là hoạt động thiết thực, hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức của chủ sử dụng lao động, người lao động đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN qua đó giúp chủ sử dụng lao động, người lao động hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN, từ đó tạo sự đồng thuận, tự giác tham gia của người lao động, có ý thức, chủ động trong bảo vệ quyền lợi của mình.

Việc tuyên truyền cũng góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của chủ sử dụng lao động trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, thực hiện đóng đúng, đóng đủ số lượng lao động thuộc diện phải tham gia BHXH, BHYT, BHYT, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT; là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng “Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân” và  ngày “BHYT Việt Nam 01/7/2020” góp phần bảo đảm an sinh xã hội bền vững trên địa bàn huyện./.

Minh Thuận