Thủ tướng bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Mạnh giữ chức Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam

10/07/2020 01:19 PM


Ngày 10/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 993/QĐ-TTg về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Mạnh giữ chức Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Theo đó, căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ, ý kiến của Ban Bí thư và đề nghị của HĐQL BHXH Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Thế Mạnh- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) giữ chức Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cũng theo Quyết định, Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, HĐQL BHXH Việt Nam, BHXH Việt Nam và ông Nguyễn Thế Mạnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

theo baobaohiemxahoi.vn