11/08/2020 01:48 PM

Cùng với quá trình hoàn thiện chính sách, pháp luật về BHYT, BHYT học sinh, sinh viên cũng dần được hoàn thiện với những quy định pháp lý chặt chẽ hơn, bảo đảm ...

04/08/2020 08:33 AM

Những năm gần đây, nhận thức về chính sách BHYT của người dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương có nhiều chuyển biến, bởi thực tế họ đã chứng kiến nhiều gia đình ...

04/08/2020 08:30 AM

Theo đánh giá của nhiều người, việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH tỉnh Bình Dương tại Trung tâm Hành chính công của ...

TRẢI NGHIỆM THANH TOÁN TRỰC TUYẾN DỊCH VỤ CÔNG BẢO HIỂM XÃ HỘI TÍCH HỢP, CUNG CẤP TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA: Gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình và tái tục BHXH tự nguyện

Bảo hiểm xã hội huyện Bàu Bàng phối hợp với ngân hàng hướng dẫn đối tượng lãnh hưu trí qua tài khoản cá nhân tại Bưu cục Long Nguyên.

Bảo Hiểm Xã Hội thị xã Bến cát đảm bảo 100% học sinh, sinh viên (HSSV) tham gia BHYT.

Nỗ lực thể hiện bản lĩnh, ý chí của CCVC ngành BHXH trong thực hiện nhiệm vụ

Hướng dẫn chi trả kinh phí hỗ trợ phục hồi chức năng cho NLĐ

Đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám đột phá

Hiện đại hóa công tác lưu trữ Ngành BHXH

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam

Ngày càng rõ lợi ích của BHYT

Người dân hài lòng vì sự tiện lợi