Đào tạo nhân lực y tế: Đáp ứng yêu cầu ngày càng cao

29/07/2020 05:52 AM


Thời gian qua, ngành Y tế đã đạt được nhiều thành tựu trong công tác chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Hệ thống y tế tiếp tục củng cố, hoàn thiện, chất lượng nguồn nhân lực ngày càng được nâng cao và từng bước giải quyết mất cân đối về cơ cấu giữa các vùng, miền...

Hiện nay, cả nước có gần 200 cơ sở đào tạo nhân lực y tế ở tất cả các trình độ. Trong đó, có gần 30 cơ sở đào tạo chuyên ngành Y khoa và trên 30 cơ sở đào tạo chuyên ngành Dược trình độ ĐH; trên 100 cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đào tạo khối ngành sức khoẻ trình độ trung cấp và CĐ.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, để tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân, nhiều chủ trương, chính sách về đào tạo nhân lực y tế đã và đang được xây dựng và hoàn thiện. Tuy nhiên, vấn đề đổi mới, đào tạo nhân lực y tế vẫn là một quá trình lâu dài, cần sự chỉ đạo thống nhất của cơ quan quản lý cũng như sự tham gia tích cực của cả hệ thống đào tạo nhân lực y tế.

Theo đó, trong năm 2020, Chương trình Nâng cao sức khỏe- Cấu phần GD-ĐT tạo sẽ phối hợp với Bộ Y tế xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn về đào tạo chuyên khoa trong lĩnh vực sức khỏe, như: Xây dựng dự thảo Quy chế tuyển sinh và đào tạo chuyên khoa; xây dựng và hướng dẫn phát triển chuẩn năng lực nghề nghiệp chuyên khoa trong lĩnh vực sức khỏe.

Liên quan vấn đề này, các chuyên gia cho rằng, trong thời gian tới, ngành Y tế cần phải tập trung thực hiện đồng bộ, tích cực các giải pháp nhằm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế hiệu quả. Theo đó, cần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy về đảm bảo chất lượng đào tạo (kiểm định chất lượng đào tạo, cải tiến chương trình, tài liệu giảng dạy, nâng cao năng lực giảng viên). Xây dựng năng lực đào tạo lĩnh vực chuyên môn, chuyển giao công nghệ, cơ chế quản lý các chương trình đào tạo để tránh chồng chéo, thiếu hụt. Ưu tiên xây dựng kế hoạch và thực hiện đào tạo liên tục, cập nhật kiến thức cho cán bộ y tế tuyến huyện và tuyến xã. Đánh giá hiệu quả các chính sách thu hút, duy trì, tăng cường năng lực nguồn nhân lực y tế tại vùng sâu, vùng xa. Tăng cường các hình thức đào tạo, cập nhật, chuyển giao kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ y tế cơ sở. Hoàn thiện chính sách tăng cường nguồn nhân lực cho y tế dự phòng…

Ngoài ra, cần đầu tư ngân sách cho đào tạo mới, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho các vùng còn thiếu nhân viên y tế. Tuyển chọn những cán bộ giỏi, trẻ tuổi có phẩm chất và năng lực để đào tạo, bồi dưỡng cho hệ thống chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu của y tế địa phương. Tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn; tổ chức học tập, nghiên cứu những kỹ thuật cao, phương pháp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe tiên tiến của khu vực và thế giới để áp dụng hiệu quả tại Việt Nam.

theo Lê An/baobaohiemxahoi.vn