Càng trong khó khăn, càng nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với công việc

16/09/2020 08:40 AM


Ngày 14/9/2020, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban tháng 9/2020. Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Phó Tổng Giám đốc: Phạm Lương Sơn, Trần Đình Liệu, Đào Việt Ánh, Nguyễn Hùng Sơn, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và Giám đốc BHXH TP Hà Nội.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh nhận định, thời gian qua BHXH Việt Nam luôn chủ động, bám sát các giải pháp, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, Ngành liên quan hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; chủ động, tích cực phối hợp với các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương trong triển khai nhiệm vụ; thực hiện tốt việc giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người tham gia; triển khai thực hiện nhiều giải pháp phát triển đối tượng, giảm nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN; quản lý và sử dụng quỹ BHXH, BHYT theo đúng quy định. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tổng Giám đốc yêu cầu, các đại biểu tham dự hội nghị nghiên cứu chi tiết các nhiệm vụ, tham gia đóng góp ý kiến, tập trung vào những nhiệm vụ triển khai trong tháng 8, nêu những vướng mắc cùng phân tích nguyên nhân, đồng thời đưa ra các giải pháp, phương hướng tháng 9 và những tháng tiếp theo, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo điều hành của BHXH Việt Nam, đồng chí Chu Mạnh Sinh, Chánh Văn phòng cho biết, tính đến hết 31/8/2020, số người tham gia BHXH trong toàn quốc là 15.35 triệu người, đạt 31,2% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia; trong đó, tham gia BHXH bắt buộc là 14.56 triệu người tăng 0,61% so với cùng kỳ năm ngoái; số người tham gia BHXH tự nguyện là 786 nghìn người, tăng 79,87% so với cùng kỳ; số người tham gia BHTN là 12.81 triệu người, đạt 26% lực lượng lao động trong độ tuổi. Toàn quốc có 86.42 triệu người tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 89,2% dân số, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 60,34% so với kế hoạch tăng 6,36% so với kế hoạch. Số nợ BHXH, BHYT, BHTN tăng cao hơn 0,4% so với cùng kỳ năm trước.

Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan hỗ trợ kịp thời các đơn vị trong việc khắc phục thiệt hại do dịch bệnh gây ra; kịp thời thẩm định hồ sơ, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Theo báo cáo của BHXH các tỉnh, thành phố tính đến tháng 9/2020, có 954 đơn vị được phê duyệt hồ sơ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, tương ứng với 79.522 lao động và ước số tiền khoảng 326 tỷ đồng.

08 tháng đầu năm, toàn Ngành thực hiện giải quyết chế độ BHXH hàng tháng cho 83.808 người; giải quyết chế độ BHXH một lần cho 616.458 người; thực hiện giải quyết chế độ BHTN cho 707.001 người; trong đó TCTN cho 697.284 người; hỗ trợ học nghề cho 9.717 người. 

Trong tháng 8, toàn Ngành đã thực hiện thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT cho khoảng 13.329 triệu lượt người; luỹ kế từ đầu năm đến nay là 106.545 triệu lượt người. BHXH Việt Nam tiếp tục xây dựng, triển khai thí điểm phương thức thanh toán chi phí KCB BHYT theo Định suất và theo nhóm chẩn đoán (DRG) tại 05 tỉnh, thành phố (Quảng Ninh, Yên Bái, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Cần Thơ). Chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố tại những khu vực, địa bàn có dịch bệnh Covid-19 chủ động phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở KCB thực hiện tốt công tác KCB BHYT, đảm bảo quyền lợi của người tham gia; thanh toán kịp thời chi phí KCB BHYT trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19; tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp nhận, điều trị bệnh nhân từ những khu vực nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao; kịp thời cấp thuốc điều trị ngoại trú đối với các trường hợp mắc bệnh mãn tính, điều trị dài ngày trong thời gian chống dịch Covid-19…

Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam theo hướng cắt giảm về số lượng, đơn giản hóa về cấu trúc TTHC, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp khi giao dịch với cơ quan BHXH, phù hợp với các quy định mới được sửa đổi, bổ sung tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan và văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của Ngành. Thực hiện cung cấp 722 tài khoản truy cập Hệ thống Phản ánh kiến nghị (PAKN) trên Cổng Dịch vụ công quốc gia cho các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố, BHXH cấp huyện để tiếp nhận, xử lý PAKN của tổ chức, cá nhân về TTHC; đến tháng 8/2020, đã tiếp nhận 89 PAKN; trong đó đã giải quyết: 82; đang giải quyết (trong hạn): 07 PAKN.

Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm; tiếp tục kết nối, chia sẻ dữ liệu với các Bộ, ngành liên quan, như: kết nối, trao đổi, đối soát dữ liệu tự động 2 chiều với Tổng cục Thuế; kết nối, trao đổi thông tin với Bộ Tư pháp trên hệ thống thông tin quản lý hộ tịch qua Trục dữ liệu quốc gia (NGSP) phục vụ liên thông cấp giấy khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi; kết nối với Hệ thống thông tin Báo cáo quốc gia của Văn phòng Chính phủ; tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến cho doanh nghiệp, người dân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đến nay, BHXH Việt Nam đã cung cấp 15 DVC; đã tiếp nhận gần 3.500 hồ sơ thực hiện DVC qua Cổng DVC Quốc gia, trong đó, có một số DVC có tần suất thực hiện lớn như: DVC Cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất (1.499 trường hợp); các DVC thanh toán trực tuyến (Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình, Đóng tiếp BHXH tự nguyện: 925 trường hợp); các DVC hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (838 trường hợp)...

Tại địa phương, BHXH các tỉnh, thành phố Tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, Thành ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH; tổ chức thực hiện dự toán và các giải pháp điều hành dự toán thu, chi BHXH, BHTN, BHYT được giao năm 2020. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp mà Ngành đã triển khai nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, ứng phó với đại dịch Covid-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, như: thẩm định hồ sơ, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 12/2020 đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 8,9 trong cùng một kỳ chi trả, chi trả trực tiếp tại nhà tại những khu vực, địa bàn có nguy cơ cao; kịp thời tạm ứng kinh phí cho các cơ sở KCB BHYT để đảm bảo hoạt động KCB BHYT, phòng chống dịch bệnh; phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý việc mua bán Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, thu gom sổ BHXH của người lao động phải nghỉ việc do Covid-19 để trục lợi…

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổng kết công tác BHYT học sinh, sinh viên năm học 2019-2020; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2020-2021. Phối hợp với các Sở, Ngành liên quan tham mưu tỉnh ủy, thành ủy xây dựng kế hoạch tổng kết thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020”.

Phối hợp cơ quan Bưu điện tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động trực tiếp người dân trên địa bàn tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; tiếp tục triển khai nhiệm vụ thu BHXH tự nguyện, BHYT qua các Đại lý thu, điểm thu Bưu điện cấp xã; thực hiện rà soát, khai thác đối tượng tham gia BHXH, BHYT từ dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp; chủ động thanh tra chuyên ngành, kiểm tra đột xuất tại các đơn vị, doanh nghiệp có dấu hiệu cố tình vi phạm; tăng cường kiểm soát chi phí KCB BHYT trên Hệ thống thông tin giám định BHYT điện tử, thường xuyên đôn đốc cơ sở KCB cập nhật, gửi dữ liệu lên Hệ thống; tập trung hoàn thành quyết toán tài chính năm 2019 theo chỉ đạo, hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

Tiếp tục rà soát, xử lý dữ liệu đối với người tham gia BHXH, BHYT; hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình, cấp mã số BHXH cho người tham gia; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh giao dịch điện tử và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; triển khai có hiệu quả các phần mềm nghiệp vụ, Hệ thống quản lý văn bản và điều hành theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam...

Tại Hội nghị, đại diện Ban Thu, Ban thực hiện chính sách BHXH, Ban thực hiện chính sách BHYT, Vụ Thanh tra – Kiểm tra, Tài chính – Kế toán; Trung tâm Truyền thông, Công nghệ thông tin, Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến phía Bắc; BHXH TP Hà Nội đã báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ trong tháng 8, phương hướng triển khai nhiệm vụ tháng 9 và những tháng tiếp theo. Các Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn, Trần Đình Liệu, Đào Việt Ánh, Nguyễn Hùng Sơn đã có ý kiến tháo gỡ khó khăn và các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu tham dự Hội nghị, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh nêu bật, trong 8 tháng đầu năm, toàn thể cán bộ CCVC người lao động đã có nhiều cố gắng, BHXH Việt Nam đã bám sát chỉ đạo, các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ; quyết liệt, triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của lãnh đạo Ngành, kịp thời chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố kịp tham mưu, phối hợp với các Ngành, cấp trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Chính vì vậy, mặc dù chịu tác động mạnh của dịch bệnh Covid-19 nhưng một số chỉ tiêu bắt đầu có tăng trưởng so với tháng 12/2019, trong đó phải kể đến phát triển đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình và BHXH tự nguyện. Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2019. “Vì vậy, chúng ta có niềm tin để tiếp tục triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm, hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Chính phủ giao cho Ngành” – Tổng Giám đốc tin tưởng nói.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh nhận định, chỉ còn hơn 03 tháng nữa là kết thúc năm 2020, trong khi đó nhiệm vụ còn rất nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống mới có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trong phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN phải phân loại được nhóm đối tượng, có phương án truyền thông bám sát theo từng nhóm đối tượng. Công tác thu phải bám sát dự toán và điều hành theo dự toán; phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế rà soát lại các đơn vị tham gia BHXH; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là thanh tra đột xuất; phối hợp cơ quan liên quan đôn đốc, bám sát thu nợ. Đề ra các giải pháp cụ thể hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN nhưng phải đảm bảo tính bền vững. Tăng cường công tác truyền thông nhất là trong vi phạm, lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT; BHXH các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an đảm bảo thực hiện cung cấp đủ hồ sơ để khởi tố đối với những đơn vị trốn đóng, vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT theo nội dung của Luật Hình sự. Trọng tâm các đầu việc đến đâu triển khai dứt điểm đến đó...

“Toàn Ngành chủ động, trách nhiệm; nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ngành; giữ vững đoàn kết; càng khó khăn phải càng đoàn kết, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó”- Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu./.

theo Thuỷ Hà/tapchibaohiemxahoi.gpov.vn