Bộ GD&ĐT: Đẩy mạnh tuyên truyền cho phụ huynh, vận động HSSV tham gia BHYT bắt buộc theo Luật định

16/09/2020 08:50 AM


Ngày 11/09/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 3520/BGDĐT-GDTC về việc Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục thể chất, thể thao và y tế trường học năm học 2020-2021gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo; các Đại học, Học viện; các trường Đại học, Cao đẳng sư phạm và Trung cấp sư phạm.

Sinh viên Trường ĐH FPT (Ảnh: Trường ĐH FPT)

Đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao, y tế trường học

Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24/08/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của Ngành Giáo dục, Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27/07/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Khung Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2020-2021 tại Công văn số 3520/BGDĐT-GDTC nhằm: Đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao, y tế trường học trong các cơ sở giáo dục; triển khai hiệu quả các tài liệu, học liệu giáo dục nâng cao nhận thức, hướng dẫn kỹ năng an toàn trong hoạt động giáo dục thể chất, chủ động phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh, sinh viên; tổ chức có hiệu quả câu lạc bộ thể thao trường học; triển khai thực hiện Đề án đảm bảo dinh dưỡng hợp lý và tăng cường các hoạt động vận động nhằm nâng cao tầm vóc, thể chất của trẻ em, học sinh, sinh viên; tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19; tổ chức thành công Hội khỏe Phù Đổng tại các khu vực và Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2021; hoàn thiện và sử dụng hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu về giáo dục thể chất và y tế trường học của trẻ em, học sinh, sinh viên trong hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục.

Phấn đấu đạt tỷ lệ 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT

Riêng về công tác Y tế trường học, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo; các Đại học, Học viện; các trường Đại học, Cao đẳng sư phạm và Trung cấp sư phạm: Đề cao trách nhiệm, tăng cường quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Lời kêu gọi đoàn kết để chiến thắng đại dịch Covid-19 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuyệt đối không chủ quan, lơi lỏng; nắm chắc tình hình, dự báo, chủ động và phối hợp chặt chẽ, xây dựng kế hoạch, kịch bản, kịp thời đề ra các giải pháp hữu hiệu sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trong trường học.

Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc công tác y tế trường học:

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ sở giáo dục trong công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe trẻ em, HSSV, đảm bảo an toàn thực phẩm, các điều kiện vệ sinh trường học; đánh giá tình hình thực hiện Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/05/2016 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo, các văn bản liên quan về công tác y tế trường học tại các cơ sở giáo dục.

Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế, cơ quan BHHX các cấp tiếp tục hướng dẫn thực hiện BHYT học sinh, sinh viên, bảo đảm quyền lợi được chăm sóc sức khỏe ban đầu của học sinh, sinh viên trong trường học; đẩy mạnh tuyên truyền cho cha mẹ học sinh, sinh viên và vận động học sinh, sinh viên tham gia BHYT bắt buộc theo quy định tại Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/06/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT; phấn đấu đạt tỷ lệ 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT.

Đồng thời, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, truyền thông về giáo dục sức khỏe, vệ sinh cá nhân, tư vấn và chăm sóc sức khỏe tâm thần; tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá (31/05), Ngày Vệ sinh yêu nước (02/07); Tuần lễ Quốc gia Nước sạch, vệ sinh môi trường; Tháng Hành động Vì trẻ em (từ 01-30/06) và các sự kiện khác liên quan đến công tác truyền thông chăm sóc sức khỏe trẻ em, học sinh, sinh viên và thực hiện các quy định về an toàn trường học:

Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục theo Chỉ thị số 4316/CT-BGDĐT ngày 12/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình, chính quyền địa phương trong việc giáo dục, hướng dẫn trẻ em, học sinh thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm; Kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm và các khâu chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.

Tổ chức thực hiện các quy định về công tác an toàn trường học, đảm bảo môi trường trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn; tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú trong các nhà trường đảm bảo dinh dưỡng hợp lý; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đảm bảo quyền trẻ em, giáo dục dân số, giáo dục giới tính, sức khoẻ sinh sản cho học sinh, sinh viên; chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học tăng cường tuyên truyền về lợi ích của việc cho trẻ uống sữa, sản phẩm sữa cho trẻ em, học sinh phải đảm bảo chất lượng theo quy định.

Tăng cường công tác nước sạch và vệ sinh môi trường trong trường học, chú trọng việc giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường; xây dựng, hướng dẫn sử dụng và bảo quản các công trình cấp nước và công trình vệ sinh trong trường học; bảo đảm nước uống cho học sinh và điều kiện nhà vệ sinh trường học; tổ chức cho học sinh, sinh viên lao động vệ sinh công trình vệ sinh trường học; giải quyết tình trạng mất vệ sinh trường học.

Công văn số 3520/BGDĐT-GDTC

theo Oanh Nguyễn/tapchibaohiemxahoi.gov.vn