Số / Ký hiệu: 89/TB-BHXH
Trích yếu: Thông báo V/v mở tài khoản, phát thẻ ATM cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng
Loại văn bản:
Phòng Chế độ BHXH
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Nguyễn Duy Hiểu
Ngày ban hành:
01/06/2020
Ngày có hiệu lực:
01/06/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
89/TB-BHXH: Thông báo V/v mở tài khoản, phát thẻ ATM cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng
Nội dung trong tệp đính kèm