Số / Ký hiệu: 01/HD/BHXH-GDĐT-LĐTB&XH
Trích yếu: Hướng dẫn Liên Ngành Sở giáo dục và đào tạo Sở lao động thương Binh xã hội Tỉnh Bình Dương
Loại văn bản:
Văn phòng
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Nguyễn Phi Hiền
Ngày ban hành:
07/08/2020
Ngày có hiệu lực:
07/08/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
01/HD/BHXH-GDĐT-LĐTB&XH: Hướng dẫn Liên Ngành Sở giáo dục và đào tạo Sở lao động thương Binh xã hội Tỉnh Bình Dương
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN