Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (122)
Trích yếu: Công văn V/v hướng dẫn một số nội dung về công tác thu năm 2020
Ngày ban hành:
11/08/2020
Ngày có hiệu lực:
11/08/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn Liên Ngành Sở giáo dục và đào tạo Sở lao động thương Binh xã hội Tỉnh Bình Dương
Ngày ban hành:
07/08/2020
Ngày có hiệu lực:
07/08/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn V/v đính chính nội dung công văn số 1489/BHXH-CST ngày 06/08/2020
Ngày ban hành:
07/08/2020
Ngày có hiệu lực:
07/08/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn V/v rà soát cấp mã số BHXH cho người lao động tăng mới tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Ngày ban hành:
06/08/2020
Ngày có hiệu lực:
06/08/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn V/v tăng mới trẻ em dưới 06 tuổi và giảm người tham gia trong CSDL HGĐ
Ngày ban hành:
06/08/2020
Ngày có hiệu lực:
06/08/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn V/v bổ sung cơ sở ký hợp đồng KCB BHYT năm 2020
Ngày ban hành:
04/08/2020
Ngày có hiệu lực:
04/08/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn V/v cung cấp mã số BHXH, mã thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh
Ngày ban hành:
17/07/2020
Ngày có hiệu lực:
17/07/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn V/V thông báo tỷ giá chuyển đổi tiền lương đóng BHXH 06 tháng cuối năm 2020
Ngày ban hành:
08/07/2020
Ngày có hiệu lực:
08/07/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực